آمار حاکی از آن است که ترکیه بین ژانویه تا نوامبر سال 2019 حدود 30.86 میلیون تن فولاد خام تولید نموده که 10.36 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن افت داشته است. افت تقاضای مصرف کننده های نهایی و رکود بازار صادرات فولاد ترکیه علل اصلی افت تولید آن بوده است.

 روند حمایت کشورها از بازارهای فولاد داخلی خود با اعمال تعرفه های وارداتی در سطح دنیا در حال گسترش است که بر بازار صادرات فولاد ترکیه نیز فشار بیشتری آورده است.