انتظار می رود ژاپن امسال برای صادارت قراضه خود به بازار کشورهایی چون ویتنام و بنگلادش توجه بیشتری داشته باشد چرا که تقاضای کره جنوبی که خریدار اصلی آن بوده کمتر شده است. انتظار می رود تقاضای کره جنوبی نسبت به سال 2019 باز هم کاهش یابد از این رو تجار قراضه ژاپن باید بازارهای جدیدی برای فروش قراضه خود پیدا کنند.

به گزارش فولاد ایران،  با توجه به روند صعودی تقاضای قراضه ویتنام و بنگلادش فعالان بازار برآورد کرده اند این دو کشور گزینه های نخست ژاپنی ها برای فروش قراضه باشند. از طرفی در بازار داخلی ژاپن هم با اتمام پروژه های بازی های المپیک 2020 توکیو یک حامی اصلی قیمت قراضه و فولاد در این کشور دیگر مطرح نیست چرا که تقاضای مقاطع و بیلت در بازار داخلی ژاپن نیز کمتر خواهد شد.

از این رو ژاپنی ها مجبورند صادرات قراضه خود را بالاتر هم ببرند.