گزارش ها حاکی از آن است که چین سال 2019 حدود یک میلیارد تن فولاد تولید کرده است. برای آن که بزرگی این رقم را خوب درک کنیم قابل ذکر است که سال 2000 کل تولید جهانی فولاد تنها 850 میلیون تن بوده است. مصرف فولاد سال 2019 از انتظارات بهتر بوده که بیشتر به دلیل رشد سریع سرمایه گذاری های زیربنایی و توسعه بازار مسکن بوده است. تولیدات صنعتی نیز با ثبات بوده است.
از آنجایی که تولید فولاد چین سال گذشته رکوردهای جدیدی را شکست، چین بزرگترین صادر کننده فولاد دنیا نیز می باشد. اتحادیه اروپا، امریکا و هند و کشورهای بسیار دیگری نیز بر واردات فولاد از چین تعرفه هایی اخذ نمودند چرا که قیمت های صادراتی آن غیر عادلانه و پایین تر از سطح بازارهای جهانی بوده حتی علی رغم ضرر دهی احتمالی، چرا که چینی ها نگاهی بلند مدت به احتساب سهم بیشتری از بازارهای جهانی داشته اند. از این رو سال گذشته قیمت فولاد در بازارهای جهانی تحت تاثیر قرار گرفته و افت هایی داشت.
چین 928.3 میلیون تن فولاد تولید کرد که 10 برابر تولید 86.7 میلیون تنی امریکا بود. طبق گزارش انجمن جهانی فولاد انتظار می رود چین با کاهش جزیی تولید در سال 2020 روبرو شود و این رقم 981 میلیون تن برآورد شده است.